Crisismanagement

Met regelmaat de vinger aan de pols

Met regelmaat de vinger aan de pols

Gedreven en met een lach, typerend Pieter Lagraauw

Gedreven en met een lach, typerend Pieter Lagraauw

Door velerlei oorzaken kan een onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Gegeven de situatie is het van belang geen speelbal te worden van derden. Het is zaak zo snel mogelijk een herstelplan te maken en te bespreken met financiers en crediteuren. Houd de regie in eigen hand!

Verandermanagement

Het verdient uiteraard aanbeveling liquiditeits- en of rendementsproblemen voor te zijn. Aan de hand van een uitgebreide bedrijfsscan worden de sterktes en zwaktes in beeld gebracht.

Overbruggingsmanagement

Binnen een kleinere onderneming kunnen door vertrek of ziekte van een medewerker continuïteitsproblemen onstaan. Wij bieden, al naargelang de situatie, kortstondig of voor langere duur, direkt inzetbaar interimmanagement zodat de ondernemer zich kan richten op het vinden van de juiste personele vervanging.

Projectmanagement

Wij begeleiden de ondernemer bij de financiële aspecten behorende bij investeringsbeslissingen, bedrijfsovernames en bedrijfsverkopen