Managementrapportage systeem: “grip op uw bedrijf”

Grip op uw bedrijf

Grip op uw bedrijf

Belangstelling en interesse in het product van de klant

Belangstelling en interesse in het product van de klant

Het is erg belangrijk om in de huidige tijd “grip op uw zaak te houden”. Om dit in goede banen te leiden is een rapportage systeem van eminent belang. Maandelijks of per kwartaal confronteert u dan de opgestelde begroting met de werkelijkheid. Verschillen worden verklaard, waarop zonodig actie ondernomen kan worden ter verbetering.
Pieter Lagraauw en Partners kan ervoor zorgen dat u periodiek een rapportage verkrijgt met daarin de voor uw bedrijf van belang zijnde zaken. In één rapportage duidelijkheid over uw geldstromen, uw rendement en uw prestaties. Belangrijkste zaken worden eruit gelicht en in de vorm van grafieken duidelijker gemaakt. Daarnaast vindt terugkoppeling met de ondernemer plaats, zodat er tijdig beslissingen om bij te sturen of te veranderen kunnen worden gemaakt. Absoluut noodzakelijk om niet de weg kwijt te raken en doelgericht te kunnen blijven sturen. Daarbij wel te bedenken dat de rapportages betrekking hebben op het verleden. Het verleden dat heb je, de toekomst moet je echter maken. Dit vraagt dus om actie. Gezamenlijk kunnen we komen tot die actie. Heeft u ook behoefte aan een dergelijk “navigatiesysteem”, neem dan contact met ons op.